สังเวยพิษโควิด-19 “อาคเนย์ประกันภัย” จัดเตรียมปิดกิจการ

ประกันโควิด 1.14 ล้านฉบับระส่ำ หลังบอร์ด อาคเนย์ประกันภัย ไฟเขียวล้มเลิกกิจการ เขมรว่ากล่าวผู้ถือหุ้น 26 เดือนมกราคม65นี้ ทนแบกรับประกันโควิดไม่ไหว เหตุยอดติดเชื้อโรคเพิ่มมากมาย แถมพบเชื้อกลายพันธุ์ไม่หยุด จัดเตรียมโอนพอร์ตรับรองอื่นให้ อินทรสัญญาประกันภัย ไม่รวมรับรองวัววิด

ภายหลังที่บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกันภัยที่แรกของเมืองไทยกับพวกเป็น บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นฟ้องเลขาธิการ คณะกรรมการควบคุมแล้วก็ช่วยเหลือการประกอบธุรกิจสัญญาประกันภัย(คปภ.) ข้อกล่าวหา บัญชาทางดูแลโดยไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จากการคำบัญชานายทะเบียน ที่ 38/2564 ห้ามบริษัทประกันวินาศภัยเลิกกรมธรรม์ประกันภัย “พบ จ่าย จบ” กระทั่งทำให้บริษัทประกันภัยได้รับความทรุดโทรม ซึ่งมีการไตร่สวนไปตอนวันที่ 14 เดือนมกราคมก่อนหน้านี้

ปัจจุบันบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน)ได้ส่งหนังสือถึงผู้ถือหุ้น เพื่อเรียกสัมมนาวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันพุธที่ 26 มกราคม65 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Microsoft Teams เพียงอย่างเดียว เพื่อตรึกตรองเรื่องตามกฎเกณฑ์วาระการประชุม พร้อมทั้งความคิดเห็นของคณะกรรมการสำหรับเพื่อการสัมมนาครั้งที่ 2/2565 ตอนวันที่ 14 มกราคม65 โดยวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นเป็น

วาระที่ 1 ไตร่ตรองอนุมัติเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย จากที่บริษัทได้รับเอกสารสิทธิ์ให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตามเลขที่ใบอนุมัติประกันวินาศภัย เปรียญ2/2551 ระบุวันที่ 12 เดือนธันวาคม2551 โดยบริษัทได้ถือประพฤติตามสัญญาประกันภัยแล้วก็ข้อจำกัดต่างๆที่มีต่อผู้เอาประกันภัยอย่างเคร่งครัดตามหลักธรรมาภิบาล

ดังนี้ในวันที่ 31 เดือนธันวาคม64 บริษัทมีกรมธรรม์ประกันภัยในการควบคุมดูแลทั้งหมดทั้งปวง 7,843,568 ฉบับ แบ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ปริมาณ 1,135,808 ฉบับ รวมทั้งกรมธรรม์ประกันภัยชนิดอื่นๆ 6,707,760 ฉบับ มีปริมาณผู้เอาประกันภัยทั้งหมดทั้งปวง 10,466,624 ราย แบ่งเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ปริมาณ 1,851,921 ราย รวมทั้งผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยจำพวกอื่นๆ 8,614,703 ราย

แม้กระนั้น จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เปลี่ยนจากวันเริ่มคุ้มครองป้องกันอย่างยิ่ง โดยผู้ติดโรคโควิด-19 ได้ทวีปริมาณมากขึ้นเป็นอย่างมากจากปี 2563 ทั้งยังได้ปรากฏความเป็นจริงว่า เชื้อโควิดมีการกลายพันธุ์ไปจากสายพันธุ์เริ่มแรก ซึ่งทำให้เชื้อไวรัสดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมีความเข้าใจสำหรับการแพร่ระบาดสูงมากขึ้นอย่างเป็นจริงเป็นจัง

บริษัทได้บากบั่นปฏิบัติภารกิจในฐานะผู้รับประกันภัยอย่างยอดเยี่ยมที่สุด โดยได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในตอนก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาอย่างเต็มความสามารถเป็นปริมาณ คร่าวๆทั้งหมดทั้งปวงถึง 8,245 ล้านบาท แต่ว่าผลจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงมากมายได้ทำให้เกิดผลเสียต่อความยั่งยืนและมั่นคงทางด้านการเงินของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง

ทำให้บริษัทฯ ไม่อาจจะรับการเสี่ยงที่บางทีอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ แล้วก็แม้บริษัท ไทยสัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ไม่อาจจะกระทำตามสัญญาประกันภัยต่อที่มีอยู่กับบริษัทฯได้ บริษัทประเมินในพื้นฐานว่า บางทีอาจจะต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่มอีกราว 20,000 ล้านบาท เพื่อมีจำนวนเงินที่พอเพียงต่อการดูแลรักษากรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 อยู่ถัดไป

ดังนี้ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) หรือ TIC ได้แสดงความจำนงสำหรับการช่วยเหลือทางการเงินสำหรับภาระหน้าที่ตามกรมธรรม์ของธุรกิจประกันวินาศภัยทั้งผองของไทยสัญญาประกันภัย รวมทั้งภาระหน้าที่ของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เล็กน้อย ในวงเงินพื้นฐาน 7,000 ล้านบาท เพื่อการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยของอีกทั้งไทยประกันภัยและก็อาคเนย์ประกันภัย เป็นตามหลักกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวพันของที่ทำการ คปภ. ก่อนที่จะ TIC จะเลิกออกมาจากตลาดค้าหุ้นตามแนวทางปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจรับรองของบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) หรือ TGH

“การดูแลรักษากรมธรรม์ประกันโควิด จะนำมาซึ่งการทำให้บริษัทไม่เพียงแต่จะไม่อาจจะดูแลลูกค้าตามกรมธรรม์ประกันโควิด ได้เพียงแค่นั้น แม้กระนั้นยังไม่สามารถที่จะดูแลลูกค้าตามกรมธรรม์ประกันภัยชนิดอื่น ซึ่งเป็นกรุ๊ปลูกค้าโดยมากของบริษัท ตลอดจนไม่สามารถที่จะดูแลพนักงาน ซึ่งรวมถึงผู้แทนแล้วก็คนกลางสัญญาประกันภัยมากยิ่งกว่า 9,000 ราย ตลอดจนบุคลากรผู้รับจ้างที่ประจำอยู่ในสาขาต่างๆทั่วทั้งประเทศมากยิ่งกว่า 75 สาขา ได้อีกต่อไปด้วย”

แม้กระนั้น การเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย จะเป็นไปตามมาตรา 57 ที่พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พุทธศักราช2535 (รวมทั้งที่ปรับแก้เพิ่มอีก) ซึ่งกำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยที่มุ่งมาดปรารถนาจะเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ยื่นคำขออนุญาตต่อคณะกรรมการควบคุมและก็สนับสนุนการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) โดยบริษัทจะดำเนินงานตามแนวทางเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ก็เมื่อบริษัทได้รับอนุญาตจาก คปภ.ให้เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยแล้ว

ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ห้องประชุมผู้ถือหุ้น พิเคราะห์อนุมัติการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ผู้ได้รับประโยชน์ตามกรมธรรมประกันภัย หรือผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกฝ่าย โดยเฉพาะต่อลูกค้าผู้เอาประกันภัยทุกรายของบริษัทฯ และก็บุคลากรตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวพันต่างๆ ซึ่งจะเป็นกรุ๊ปบุคคลที่ได้รับผลพวงสูงสุด ถ้าบริษัทยังคงประกอบกิจการอยู่ถัดไปท่ามกลางเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทวีความร้ายแรงขึ้นจากการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสที่มีความเจริญอย่างสม่ำเสมอ

วาระที่ 2 ไตร่ตรองอนุมัติการโอนกิจการค้าของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย ให้แก่ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยรับโอนกรมธรรม์ประกันภัยชนิดอื่น นอกจากกรมธรรม์ประกันภัยโควิด หลังจากที่บริษัทได้ปฏิบัติงานยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 และก็จัดแจงเงินทองรวมทั้งหนี้เล็กน้อยของบริษัทแล้ว เพื่อเป็นประกันการให้บริการอย่างสม่ำเสมอแก่ลูกค้าผู้เอาประกันภัยทุกรายของบริษัท

“การโอนกรมธรรม์ประกันภัยชนิดอื่น เว้นเสียแต่สัญญาประกันภัยโควิด ให้ อินทรสัญญาประกันภัย เป็นมาตรการที่ต้อง ซึ่งจะช่วยทำให้บุคคลที่เกี่ยวเนื่องเป็นผู้เอาประกันภัยชนิดอื่น ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ 6,707,760 ฉบับ และก็ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนบุคลากรแล้วก็ผู้รับจ้างของบริษัทได้รับการดูแลแล้วก็แก้ไขอย่างเป็นธรรมสูงสุดในเหตุการณ์เดี๋ยวนี้ ดังนี้ถ้าเกิดมิได้ปฏิบัติงานตามวิธีนี้อาจก่อให้กำเนิดความย่ำแย่กับผู้เกี่ยวข้องได้”

ติดต่อแอดมิน
ทางไลน์ Official Account : @huaykk4 (มี ตัว @ ด้วยนะคะ) หรือกดที่ลิงก์นี้ https://lin.ee/SD5jOsr
ทางโทรศัพท์ : 02-114-7916

สมัครสมาชิกฟรี!! เว็บหวยเคเค www.huaykk.com จ่ายจริง จ่ายชัวร์ ไม่ปิดหนี

หวยเคเค – เว็บหวยออนไลน์ คาสิโน เกมส์ออนไลน์ ครบวงจร หวยรัฐ หวยยี่กี หวยลาว หวยฮานอย ที่จ่ายสูงสุด ดีที่สุด สมัครสมาชิกฟรี!! เว็บหวยเคเค www.huaykk.com จ่ายจริง จ่ายชัวร์ ไม่ปิดหนี
Spread the love